Testler

Sistolojik Testler

- Servikovajinal sitoloji : Klasik yayma metodu, sivi bazli (liquid-based) sitoloji teknigi

- Balgam ve diger vücut sivilari (plevra, batin, idrar, bronko alveoler lavaj vs.)

- Ince igne aspirasyon sitolojisi teknigi (tiroid, meme, vs.)

Doku İncelemeleri

-Biyopsi spesmenleri (Deri, meme, akciger, karaciger, prostat vs.)

-Jinekolojik materyaller (küretaj, uterus vs)

-Endoskopik biyopsiler (özofagus, mide, ince ve kalin barsak vs.)

-Kemik dokulari (dekalsifikasyon islemi)

-Operasyon rezeksiyon materyalleri (Tiroid, meme, mide, kolon, karaciger vs.)

Özel çalışmalar

-Olgu konsültasyonlari (hazir parafin doku blok ve lam incelemesi)

- Histokimyasal incelemeler ( PAS, Masson Trichrome, Giemsa, PAS-AB, Perls demir boyasi, Ziehl Neelsen; mucicarmine  vs.)

 -Immünohistokimyasal incelemeler (meme kanseri paneli, lenfoma paneli ve diger immünohistokimyasal incelemeler)

-Otopsi (fetus ve bebek otopsisi)